Obsługa imprez masowych

  • sprzątanie po imprezach masowych: stadionów, placów, miejsc publicznych
  • utrzymanie czystości w trakcie imprezy