Usługi opiekuńcze dla osób starszych, zależnych i niepełnosprawnych

  • dotrzymywanie towarzystwa
  • porządki, zakupy
  • przygotowywanie posiłków
  • załatwianie spraw urzędowych
  • realizacja recept, umawianie wizyt lekarskich